PRIMER 101

Lớp lót gốc polyurethane, 1 thành phần

POLYTHANE 21

Hợp chất chống thấm đàn hồi cao, gốc polyurethane 2 thành phần

LATEX ECO

Phụ gia chống thấm, tác nhân kết nối cho vữa và bê tông

AC GROUT EHS

Vữa rót tự chảy không co ngót, đạt cường độ cao siêu sớm

AC 05

Lớp phủ chống ăn mòn cốt thép trong bê tông

CNCI-01

Phụ gia ức chế ăn mòn cốt thép trong bê tông

EXP 02

Phụ gia nở cho bê tông và vữa xây dựng

MONO MORTAR R

Vữa sửa chữa xi măng - polyme một thành phần

AC WATERPLUG 102

Vữa đông cứng nhanh chặn nước tức thời gốc xi măng

AC 02

Sơn chống thấm và chống ăn mòn xi măng - polyme

LS 03

Phụ gia hóa dẻo chậm đông kết

NS 03

Phụ gia siêu dẻo chậm đông kết