LATEX ECO

Phụ gia chống thấm, tác nhân kết nối cho vữa và bê tông

AC 02 FLEX

Hợp chất chống thấm đàn hồi gốc xi măng polyme, 2 thành phần

NEOMAX PRIMER E21

Lớp lót epoxy gốc nước, 2 thành phần

NEOMAX PRIMER P11

Lớp lót gốc Polyurethane, 1 thành phần

NEOMAX 201

Hợp chất chống thấm đàn hồi cao gốc polyurethane, 2 thành phần

AC WATERPLUG 102

Vữa đông cứng nhanh chặn nước tức thời gốc xi măng

AC 02

Sơn chống thấm và chống ăn mòn xi măng - polyme

AC 02 PLUS

Hợp chất chống thấm kết hợp xi măng

LATEX HC

Phụ gia chống thấm, tác nhân kết nối cho vữa và bê tông