Thi công vữa rót tự chảy không co ngót AC GROUT 102S M60

15:27 - 06/01/2018

Dự án: Nhà máy nhiệt điện Hải Dương

Thi công Vữa rót tự chảy không co ngót AC GROUT M60

14:38 - 01/09/2016

Dự án: Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1

Thi công chống thấm WC bằng Sơn Chống thấm AC 02

10:46 - 22/08/2016

Dự án: Chung cư SAPPHIRE PALACE - ĐC: Số 4 Chính Kinh - Thanh Xuân - HN

Thi công AC 02 - Sơn chống thấm và chống ăn mòn xi măng - polyme

10:55 - 11/04/2016

Dự án: Học viện Cảnh Sát Nhân Dân

Thi công AC GROUT 102P - Vữa bơm ống gen cáp dự ứng lực (60 MPa)

15:47 - 24/03/2016

Dự án: Xây Dựng mở rộng trụ sở Cục Viễn Thông

Thi công vữa rót tự chảy không co ngót AC GROUT M60

15:59 - 21/03/2016

Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 1