LS 03

Phụ gia hóa dẻo chậm đông kết

NS 03

Phụ gia siêu dẻo chậm đông kết

AC 02 PLUS

Hợp chất chống thấm kết hợp xi măng

LATEX HC

Phụ gia chống thấm, tác nhân kết nối cho vữa và bê tông

SEPCON

Hợp chất chống dính ván khuôn

B-05

Chất biến đổi gỉ

HARDEN TOP

Bột tăng cứng bề mặt gốc xi măng

MORTAR R

Vữa sửa chữa xi măng - polyme hai thành phần

EPOXY GROUT CS100

Vữa rót gốc nhựa epoxy cường độ cao, 3 thành phần

AC GROUT 102P

Vữa bơm ống gen cáp dự ứng lực

AC GROUT 102S M80

Vữa rót tự chảy không co ngót, chống thấm và chống ăn mòn cao, 80 MPa

AC GROUT 102S M60

Vữa rót tự chảy không co ngót, chống thấm và chống ăn mòn cao, 60 MPa