AC GROUT M80

Vữa rót tự chảy không co, tính năng chống thấm chống ăn mòn cao, 80 MPa

AC GROUT M60

Vữa rót tự chảy không co, tính năng chống thấm chống ăn mòn cao, 60 MPa