LATEX ECO

Phụ gia chống thấm, tác nhân kết nối cho vữa và bê tông

AC 02 FLEX

Hợp chất chống thấm đàn hồi gốc xi măng polyme, 2 thành phần

AC GROUT EHS

Vữa rót tự chảy không co ngót, đạt cường độ cao siêu sớm

AC 05

Lớp phủ chống ăn mòn cốt thép trong bê tông

CNCI-01

Phụ gia ức chế ăn mòn cốt thép trong bê tông

EXP 02

Phụ gia nở cho bê tông và vữa xây dựng

NEOMAX PRIMER E21

Lớp lót epoxy gốc nước, 2 thành phần

NEOMAX PRIMER P11

Lớp lót gốc Polyurethane, 1 thành phần

MONO MORTAR R

Vữa sửa chữa xi măng - polyme một thành phần

AC LEVELING

Vữa lót cho sàn đông cứng nhanh, tự san phẳng gốc xi măng

NEOMAX 201

Hợp chất chống thấm đàn hồi cao gốc polyurethane, 2 thành phần

AC WATERPLUG 102

Vữa đông cứng nhanh chặn nước tức thời gốc xi măng