VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG

TRUNG TÂM TƯ VẤN CHỐNG ĂN MÒN VÀ XÂY DỰNG

Trung tâm Tư vấn Chống ăn mòn và xây dựng (CCP.IBST)  là một đơn vị thuộc Viện Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (IBST). Trải qua gần 40 năm trưởng thành và phát triển, Trung tâm đã có những đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của Viện Khoa Học Xây Dựng trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là  lĩnh vữa Sản xuất và Kinh doanh hóa phẩm xây dựng.