Giới thiệu

Trung tâm tư vấn chống ăn mòn và xây dựng " CCP.IBST " là một đơn vị thuộc Viện Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (IBST). Trải qua gần 40 năm trưởng thành và phát triển, Trung tâm đã có những đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của Viện Khoa Học Xây Dựng trên tất cả các lĩnh vực: Nghiên cứu khoa học; Triển khai tiến bộ khoa học kỹ thuật; Sản xuất và kinh doanh; Đào tạo và tập huấn kỹ thuật, được các đơn vị trong và ngoài nước đánh giá cao.

Lĩnh vực hoạt động khoa học công nghệ chính:
- Nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực chống ăn mòn, chống thấm và bảo vệ công trình xây dựng;
- Sản xuất và kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại vật liệu, phụ gia và chế phẩm xây dựng cho bảo vệ chống ăn mòn và chống thấm các công trình xây dựng;
- Dịch vụ Khoa học và Công nghệ (KH&CN);
- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống 
tiêu chuẩn, biên soạn tiêu chuẩn và tài liệu hướng dẫn kỹ thuật trong lĩnh vực nghiên cứu nêu trên;
- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá trong lĩnh vực công trình và vật liệu xây dựng; tư vấn và dịch vụ kỹ thuật các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật và xây dựng chuyên nghành;
- Lập quy hoạch chi 
tiết, thiết kế công trình xây dựng, thẩm tra thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán, tư vấn, thiết kế, nhận thầu và thi công xây dựng mới, sửa chữa chống ăn mòn, chống thấm các công trình xây dựng.