PRIMER 101

Lớp lót gốc polyurethane, 1 thành phần

POLYTHANE 21

Hợp chất chống thấm đàn hồi cao, gốc polyurethane 2 thành phần

LATEX ECO

Phụ gia chống thấm, tác nhân kết nối cho vữa và bê tông

AC 02

Sơn chống thấm và chống ăn mòn xi măng - polyme

LATEX HC

Phụ gia chống thấm, tác nhân kết nối cho vữa và bê tông