VT–EP03

SƠN CHỐNG THẤM, CHỐNG ĂN MÒN KHÔNG DUNG MÔI GỐC EPOXY

VT-PU01

LỚP PHỦ BẢO VỆ, CHỐNG THẤM, CHỐNG ĂN MÒN GỐC POLYURETHANE

PRIMER 101

Lớp lót gốc polyurethane, 1 thành phần

POLYTHANE 21

Hợp chất chống thấm đàn hồi cao, gốc polyurethane 2 thành phần

LATEX ECO

Phụ gia chống thấm, tác nhân kết nối cho vữa và bê tông

AC 02 FLEX

Hợp chất chống thấm đàn hồi gốc xi măng polyme, 2 thành phần

AC GROUT EHS

Vữa rót tự chảy không co ngót, đạt cường độ cao siêu sớm

AC 05

Lớp phủ chống ăn mòn cốt thép trong bê tông

CNCI-01

Phụ gia ức chế ăn mòn cốt thép trong bê tông

EXP 02

Phụ gia nở cho bê tông và vữa xây dựng

MONO MORTAR R

Vữa sửa chữa xi măng - polyme một thành phần