PRIMER 101

Lớp lót gốc polyurethane, 1 thành phần

POLYTHANE 21

Hợp chất chống thấm đàn hồi cao, gốc polyurethane 2 thành phần

LATEX ECO

Phụ gia chống thấm, tác nhân kết nối cho vữa và bê tông

AC WATERPLUG 102

Vữa đông cứng nhanh chặn nước tức thời gốc xi măng

AC 02

Sơn chống thấm và chống ăn mòn xi măng - polyme

AC 02 PLUS

Hợp chất chống thấm kết hợp xi măng

LATEX HC

Phụ gia chống thấm, tác nhân kết nối cho vữa và bê tông