IBST cung cấp hóa phẩm xây dựng cho Dự án Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn - Thanh Hóa

08:40 - 31/03/2016

IBST chính thức được phê duyệt và cung cấp hóa phẩm xây dựng cho Dự án Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn - Thanh Hóa như: AC GROUT M80, MORTAR R, AC 02, LATEX HC, B-05...

Cấp vữa bơm ống gen AC GROUT 102P cho DA Xây dựng và mở rộng Trụ sở Cục Viễn Thông

14:38 - 29/03/2016

Cấp vữa bơm ống gen AC GROUT 102P cho DA Xây dựng và mở rộng Trụ sở Cục Viễn Thông