VT–EP03

SƠN CHỐNG THẤM, CHỐNG ĂN MÒN KHÔNG DUNG MÔI GỐC EPOXY

VT-PU01

LỚP PHỦ BẢO VỆ, CHỐNG THẤM, CHỐNG ĂN MÒN GỐC POLYURETHANE

PRIMER 101

Lớp lót gốc polyurethane, 1 thành phần

POLYTHANE 21

Hợp chất chống thấm đàn hồi cao, gốc polyurethane 2 thành phần

LATEX ECO

Phụ gia chống thấm, tác nhân kết nối cho vữa và bê tông

AC 02 FLEX

Hợp chất chống thấm đàn hồi gốc xi măng polyme, 2 thành phần

AC WATERPLUG 102

Vữa đông cứng nhanh chặn nước tức thời gốc xi măng

AC 02

Sơn chống thấm và chống ăn mòn xi măng - polyme

AC 02 PLUS

Hợp chất chống thấm kết hợp xi măng

LATEX HC

Phụ gia chống thấm, tác nhân kết nối cho vữa và bê tông