Cung cấp vữa rót AC GROUT 102S M60 cho Dự NM Nhiệt điện Hải Dương

14:06 - 26/12/2017

Vữa rót tự chảy AC GROUT 102S M60 chính thức được phê duyệt và cung cấp cho Dự án Nhà máy Nhiệt điện Hải Dương

[KHUYẾN CÁO] - Hàng nhái, hàng giả sản phẩm: B-05 Chất biến đổi gỉ

19:55 - 16/12/2016

Cảnh báo hàng nhái, hàng giả sản phẩm "B-05 Chất biến đổi gỉ"

IBST cung cấp hóa phẩm xây dựng cho Dự án Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn - Thanh Hóa

08:40 - 31/03/2016

IBST chính thức được phê duyệt và cung cấp hóa phẩm xây dựng cho Dự án Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn - Thanh Hóa như: AC GROUT M80, MORTAR R, AC 02, LATEX HC, B-05...

Cấp vữa bơm ống gen AC GROUT 102P cho DA Xây dựng và mở rộng Trụ sở Cục Viễn Thông

14:38 - 29/03/2016

Cấp vữa bơm ống gen AC GROUT 102P cho DA Xây dựng và mở rộng Trụ sở Cục Viễn Thông

Cung cấp vữa rót tự chảy AC GROUT M60 cho Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình

16:36 - 21/03/2016

Vữa rót tự chảy AC GROUT M60 chính thức được phê duyệt và cung cấp cho Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình