TRUNG TÂM TƯ VẤN CHỐNG ĂN MÒN VÀ XÂY DỰNG

ccp.ibst1963@gmail.com

0912170837

MỘT SỐ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU, BIÊN SOẠN TIÊU CHUẨN

 

  • Biên soạn TCVN 12251:2020 “Bảo vệ chống ăn mòn cho kết cấu xây dựng”; Biên soạn TCVN 9356:2012 “Kết cấu bê tông cốt thép - Phương pháp điện từ xác định chiều dày lớp bê tông bảo vệ, vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông”.
  • Biên soạn TCVN 9346:2012 “Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển”.
  • Nghiên cứu sử dụng tro bay Vĩnh Tân và bùn đỏ Tân Rai- Nhân Cơ làm chất kết dính geopolyme để chế tạo các loại gạch không nung và cấu kiện xây dựng dùng trong công trình xây dựng công trình vùng TPHCM. Mã số RD 112-16TX. (Đơn vị tham gia).
  • Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng chất biến đổi gỉ và bảo quản thép xây dựng (Đơn vị chủ trì); Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng chất ức chế ăn mòn canxi nitơrít cho sản xuất vữa, bê tông chống ăn mòn dùng trong môi trường sâm thực Clorua, mã số RD 03.01. (Đơn vị chủ trì).
  • Nghiên cứu các biện pháp chống ăn mòn bê tông cốt thép bảo vệ công trình vùng ven biển. Mã số 26B.03.03 (Đơn vị chủ trì); Nghiên cứu tổng quan và đề xuất nhiệm vụ xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật ven biển trên đảo giai đoạn 2016-2025”, mã số RD 84-16BĐ. (Đơn vị tham gia).
  • Nghiên cứu xử lý cát, sỏi biển để chế tạo vữa và bê tông - Phương pháp rửa cát biển, mã số RD 9433. (Đơn vị chủ trì); Nghiên cứu sử dụng cát nhiễm mặn làm cốt liệu cho kết cấu bê tông cốt thép dùng trong công trình dân dụng (ĐTĐL.CN-34/19) (Đơn vị chủ trì).