TRUNG TÂM TƯ VẤN CHỐNG ĂN MÒN VÀ XÂY DỰNG

ccp.ibst1963@gmail.com

0912170837

Giới thiệu phòng thí nghiệm

Giới thiệu phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm nghiên cứu ăn mòn và bảo vệ công trình (LAS - XD 05) trực thuộc Trung tâm tư vấn chống ăn mòn và xây dựng - Viện KHCNXD. 

Phòng có chức năng chính là thí nghiệm các chỉ tiêu về nước trong xây dựng, xác định các tính chất cơ lý và thành phần hóa vật liệu, hóa phẩm xây dựng đặc biệt trong lĩnh vực chống thấm và chống ăn mòn. 

CÁC THÍ NGHIỆM CHÍNH ĐƯỢC THỰC HIỆN TẠI PHÒNG THÍ NGHIỆM LAS 05

  1. Thí nghiệm thành phần hóa vật liệu (clinker, xi măng…)
  2. Thí nghiệm các chỉ tiêu nước xây dựng
  3. Thí nghiệm phụ gia hóa học cho bê tông và vữa
  4. Thí nghiệm tính chất cơ lý bột bả, sơn, veni và lớp phủ
  5. Thí nghiệm ăn mòn thép và bê tông cốt thép
  6. Thí nghiệm các tính chất cơ lý các loại bê tông, xi măng, vữa.
  7. Thí nghiệm tính chất cơ lý chất kết dính
  8. Thí nghiệm tính chất cơ lý vật liệu nhựa, vật liệu chống thấm