TRUNG TÂM TƯ VẤN CHỐNG ĂN MÒN VÀ XÂY DỰNG

ccp.ibst1963@gmail.com

0912170837

Tư vấn Kiểm định

Tư vấn Kiểm định đánh giá hiện trạng và chất lượng công trình

Kiểm định chất lượng công trình xây dựng là hoạt động kiểm tra, xác định chất lượng của sản phẩm xây dựng, bộ phận công trình, hoặc công trình xây dựng so với yêu cầu của thiết kế và quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật thông qua việc thí nghiệm, kết hợp với ghi nhận, đánh giá hiện trạng bằng trực quan.

Kiểm đinh chất lượng công trình đóng vai trò rất quan trọng, giúp giải quyết các vấn đề liên quan về chất lượng công trình xây dựng.

NỘI DUNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

  1. Kiểm định chất lượng bê tông và bê tông cốt thép
  2. Kiểm tra, Đánh giá ăn mòn kết cấu thép, cốt thép trong bê tông
  3. Kiểm định đánh giá chất lượng các hệ sơn phủ
  4. Kiểm định hệ thống bảo vệ Catot chống ăn mòn kết cấu thép
  5. Tính toán khả năng chịu lực công trình
  6. Đánh giá mức độ nguy hiểm công trình
  7. Đánh giá nguyên nhân hư hỏng công trình
  8. Viết quy trình bảo trì công trình