TRUNG TÂM TƯ VẤN CHỐNG ĂN MÒN VÀ XÂY DỰNG

ccp.ibst1963@gmail.com

0912170837

Quá trình thành lập và phát triển

Quá trình thành lập và phát triển

Trung tâm được thành lập ngày 10 tháng 07 năm 2007, trên cơ sở
Phòng Nghiên cứu Ăn mòn và Bảo vệ công trình.
Chức năng nhiệm vụ được giao:
Thi công chống ăn mòn, chống thấm, sửa chữa hư hỏng công trình…
Sản xuất kinh doanh hóa phẩm xây dựng
Thí nghiệm và kiểm định công trình
Đào tạo và tập huấn kỹ thuật
Nghiên cứu khoa học
Tham gia các công việc quản lý nhà nước

Tìm hiểu thêm