TRUNG TÂM TƯ VẤN CHỐNG ĂN MÒN VÀ XÂY DỰNG

ccp.ibst1963@gmail.com

0912170837

Giới thiệu phòng thí nghiệm

Giới thiệu phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm nghiên cứu ăn mòn và bảo vệ công trình (LAS - XD 05) trực thuộc Trung tâm tư vấn chống ăn mòn và xây dựng - Viện KHCNXD. 

Phòng có chức năng chính là thí nghiệm các chỉ tiêu về nước trong xây dựng, xác định các tính chất cơ lý và thành phần hóa vật liệu, hóa phẩm xây dựng đặc biệt trong lĩnh vực chống thấm và chống ăn mòn.