TRUNG TÂM TƯ VẤN CHỐNG ĂN MÒN VÀ XÂY DỰNG

ccp.ibst1963@gmail.com

0912170837

Sản xuất kinh doanh
AC GROUT M60
AC GROUT M60

AC GROUT M60

Vữa rót tự chảy không co, tính năng chống thấm chống ăn mòn cao, 60 MPa
AC GROUT M80
AC GROUT M80

AC GROUT M80

Vữa rót tự chảy không co, tính năng chống thấm chống ăn mòn cao, 80 MPa
AC GROUT 102S M60
AC GROUT 102S M60

AC GROUT 102S M60

Vữa rót tự chảy không co ngót, chống thấm và chống ăn mòn cao, 60 MPa
AC GROUT EHS
AC GROUT EHS

AC GROUT EHS

Vữa rót tự chảy không co ngót, đạt cường độ cao siêu sớm
EPOXY GROUT CS100
EPOXY GROUT CS100

EPOXY GROUT CS100

Vữa rót gốc nhựa epoxy cường độ cao, 3 thành phần
AC GROUT 102S M80
AC GROUT 102S M80

AC GROUT 102S M80

Vữa rót tự chảy không co ngót, chống thấm và chống ăn mòn cao, 80 MPa