TRUNG TÂM TƯ VẤN CHỐNG ĂN MÒN VÀ XÂY DỰNG

ccp.ibst1963@gmail.com

0912170837

Hội đồng khoa học nghiệm thu kết quả nhiệm vụ Nghiên cứu biên soạn tiêu chuẩn quốc gia: Bê tông - Phương pháp thử, mã số TC 30-21

Ngày 13/7/2022, Viện Khoa học công nghệ xây dựng tổ chức Hội đồng khoa học nghiệm thu kết quả nhiệm vụ Nghiên cứu biên soạn tiêu chuẩn quốc gia: Bê tông - Phương pháp thử, mã số TC 30-21. Tham dự Hội đồng có TS. Nguyễn Thanh Bình, Phó Viện trưởng – Chủ tịch Hội đồng và các phản biện, chuyên gia đến từ Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và Viện KHCN Xây dựng.

Thay mặt nhóm nghiên cứu, chủ trì nhiệm vụ TS. Hoàng Minh Đức báo cáo một số kết quả chính của nhiệm vụ, gồm phần 4: Yêu cầu kỹ thuật đối với máy nén; phần 7: Xác định khối lượng thể tích; phần 8: Xác định chiều sâu thấm nước dưới áp lực; phần 13: Xác định mô đun đàn hồi khí nén; phần 16: Xác định độ co.

Các tiêu chuẩn được biên soạn trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn EN 12390: 2019 quy định về phương pháp thử các tính chất khác nhau của bê tông đã đóng rắn. Việc biên soạn các tiêu chuẩn Việt Nam theo định hướng mới hài hòa với các tiêu chuẩn EN 12390: 2019 là rất cần thiết nhằm xác định các tính chất của bê tông phục vụ quản lý chất lượng thi công cũng như nghiên cứu phát triển.

Bố cục dự thảo được biên soạn tuân thủ các quy định của TCVN 1-2:2008 “Xây dựng tiêu chuẩn – Phần 2: Quy định về trình bày và thể hiện nội dung tiêu chuẩn quốc gia”, đồng thời cố gắng hài hòa tối đa với bố cục của tiêu chuẩn gốc.

Hội đồng đã nghe các chuyên gia trong và ngoài Viện trao đổi, thảo luận, góp ý về một số nội dung trong các dự thảo tiêu chuẩn như: phần 4 cần có quy định nhiệt độ, độ ẩm trong phòng phù hợp với điều kiện Việt Nam; phần mẫu thử quy định lại kích thước giới hạn mẫu; tài liệu viện dẫn cần giải thích những tiêu chuẩn đã chuyển dịch; thống nhất các cụm từ, tên đối với tiêu chuẩn khác cho phù hợp. 

Kết luận phiên họp, TS. Nguyễn Thanh Bình - Phó Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng cảm ơn các thành viên Hội đồng, chuyên gia đã có những ý kiến góp ý quý báu để hoàn thiện dự thảo các tiêu chuẩn, mã số TC 30-21. Chủ tịch Hội đồng cho rằng một số tiêu chuẩn có ý nghĩa về thực tiễn để áp dụng; một số tiêu chuẩn cần thống nhất sửa chữa một số thuật ngữ đảm bảo sự đồng nhất. Hội đồng đánh giá cao sự làm việc nghiêm túc, khoa học của nhóm nghiên cứu và đề tài được đánh giá loại xuất sắc.

Nguồn http://www.ibst.vn/

Tin tức liên quan

Bình luận
Phản hồi
Bình luận