TRUNG TÂM TƯ VẤN CHỐNG ĂN MÒN VÀ XÂY DỰNG

ccp.ibst1963@gmail.com

0912170837

Hội đồng khoa học nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn “Kết cấu bê tông – thi công và nghiệm thu” theo định hướng mới, mã số TC 36-20

Ngày 13/7/2022, Viện Khoa học công nghệ xây dựng tổ chức Hội đồng khoa học nghiệm thu kết quả nhiệm vụ Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn kết cấu bê tông – thi công và nghiệm thu theo định hướng mới, mã số TC 36-20. Tham dự Hội đồng có TS. Nguyễn Hồng Hải, Viện trưởng - Chủ tịch Hội đồng, các chuyên gia đến từ Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Công  ty TW-ASIA  Consultants, Công ty Cổ phần tập đoàn xây dựng Hòa Bình và Viện KHCN Xây dựng.

Toàn cảnh Hội đồng

Thay mặt nhóm nghiên cứu, chủ trì đề tài TS. Đỗ Tiến thịnh báo cáo kết quả đề tài, một số nội dung chính, nội dung liên quan đến phụ lục quốc gia. Biên soạn tiêu chuẩn quốc gia về thi công nghiệm thu kết cấu bê tông theo định hướng mới là rất cần thiết nhằm phản ánh được các thay đổi lớn trong công nghệ thi công bê tông và phù hợp xu thế hội nhập với khoa học công nghệ tiên tiến của thế giới. Tiêu chuẩn TCVN EN 13670 : 202X Kết cấu bê tông - Thi công và nghiệm thu được biên soạn dựa trên tiêu chuẩn BS EN 13670 : 2009, Execution of reinforced concrete structures, và tham khảo một số tiêu chuẩn nhằm phù hợp với Việt Nam: EN 1990: 2002 Eurocode – Cơ sở thiết kế kết cấu; EN 1992 -1-1 : 2004 Thiết kế kết cấu bê tông; TCVN 4453 : 1995 “Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Thi công và nghiệm thu”; TCVN 9115 : 2019 “Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu”.

Bố cục dự thảo gồm có 10 chương (Phạm vi áp dụng; Tài liệu viện dẫn; Thuật ngữ và định nghĩa; Quản lý thi công; Giàn giáo chịu lực và ván khuôn; Cốt thép; Ứng suất trước; Đổ bê tông; Thi công cấu kiện bê tông đúc sẵn; Dung sai hình học), 7 phụ lục tham khảo và 1 phụ lục quốc gia, Lời nói đầu, Lời giới thiệu và Danh mục tài liệu tham khảo

Tại Hội đồng, các chuyên gia trong và ngoài Viện đã trao đổi, thảo luận, góp ý về quản lý chất lượng thi công; dịch thuật, thuật ngữ; vấn đề liên quan đến khối lớn, nhiệt; tiêu chuẩn viện dẫn; quy định cấp thi công;…

Kết luận Hội đồng, TS. Nguyễn Hồng Hải - Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng cảm ơn các chuyên gia đã có những ý kiến góp ý quý báu để hoàn thiện các sản phẩm của đề tài. Chủ tịch Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến của hội đồng, dịch thuật cho phù hợp; nghiên cứu các điều kiện để đưa vào phụ lục quốc gia phù hợp với điều kiện địa phương và Việt Nam; một số lưu ý điều kiện đổ bê tông; rà soát thêm các tiêu chuẩn viện dẫn; nhóm đề tài cần hoàn thiện sản phẩm đề tài, cơ sở dự thảo tiêu chuẩn. Đề tài được Hội đồng đánh giá đạt loại khá.

Nguồn http://www.ibst.vn/

Tin tức liên quan

Bình luận
Phản hồi
Bình luận